توسعه همکاري هاي شرکت سرمايه‌‌‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر با سازمان مجتمع هاي فرهنگي سياحتي کوثر

توسعه همکاري هاي شرکت سرمايه‌‌‌گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر با سازمان مجتمع هاي فرهنگي سياحتي کوثر

با هدف ايجاد هم افزايي و ارزش افزوده بين سازمان هاي زير مجموعه بنياد شهيد و امور ايثارگران نشستي در تاريخ 1397/08/07 با حضور آقايان دکترکمره اي (مديرعامل سازمان مجتمع هاي فرهنگي سياحتي کوثر) و مهندس سياسي راد (مدير عامل شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر ) و هيات همراه برگزار گرديد.

طي اين جلسه مقرر گرديد ضمن بررسي زمينه هاي همکاري في ما بين دو شرکت، در خصوص تامين نيازمنديهاي عمراني اعم ازمحصولات سبک بتني شامل جدول، بلوک و انواع سنگ هاي تزئيني مقدمات اجرايي کار فراهم شود.