دريافت گواهينامه هاي سه گانه IMS توسط کارخانه بتلند

دريافت گواهينامه هاي سه گانه IMS توسط کارخانه بتلند

در راستاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي  و تقويت عوامل مزيت هاي رقابتي، کارخانه نظرآباد ( با نام تجاري بتلند ) در تاريخ 1397/07/02 توسط تيم مميزي موسسه QA Certification Service مورد ارزيابي قرار گرفت و ضمن تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2015 موفق به کسب گواهينامه هاي سيستم مديريت ايمني و بهداشت سلامت  OHSAS18001:2007 و همچنين سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001:2015 گرديد.